Board of Director

YBhg Tan Sri Dato’ Sri Prof Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar

Universiti Teknologi MARA
Chairman of METEOR

YBhg Prof Dato’ Dr Omar Osman

Universiti Sains Malaysia

YBhg Prof Datuk Dr Mohd Harun Bin Abdullah

Universiti Malaysia Sabah

YBhg Prof Dato’ Dr Mohd Fauzi Hj Ramlan

Universiti Putra Malaysia

YBhg Prof Dato’ Dr Mohd Amin Jalaludin

Universiti Malaya

YBhg Prof Datuk Ir Dr Wahid Bin Omar

Universiti Teknologi Malaysia

YBhg Dato’ Prof Dr Mohamad Kadim Bin Suaidi

Universiti Malaysia Sarawak

YBhg Prof Dato’ Wira Dr Mohamed Mustafa

Universiti Utara Malaysia

YBhg Prof Dato’ Dr Zakaria Kasa

Universiti Pendidikan Sultan Idris

YBhg Prof Datuk Dr. Noor Azlan Bin Ghazali

Universiti Kebangsaan Malaysia

YBhg Prof Dato’ Sri Dr Zaleha Kamaruddin

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

YBhg Tan Sri Datuk Dr Ahmad Zaharudin Idrus

YBhg Tan Sri Datuk Dr Anuwar Ali