Board of Directors

YBhg Prof Dato' Seri Dr Mohamed Mustafa bin Ishak

YBhg Prof Dato' Seri Dr Mohamed Mustafa bin Ishak

Universiti Utara Malaysia
Chairman of METEOR

YBhg Prof Dato’ Dr Mansor Fadzil

YBhg Prof Dato’ Dr Mansor Fadzil

Open University Malaysia

YBhg Prof Emeritus Dato’ Dr Hassan bin Said

YBhg Prof Emeritus Dato’ Dr Hassan bin Said

Universiti Teknologi Mara

YBhg Prof Tan Sri Dato’ Dr Noor Azlan Ghazali

YBhg Prof Tan Sri Dato’ Dr Noor Azlan Ghazali

Universiti Kebangsaan Malaysia

YBbh Prof Dr D Kamarudin D Mudin

YBhg Prof Dr D Kamarudin D Mudin

Universiti Malaysia Sabah

YBhg Dato’ Prof Dr Asma Ismail

YBhg Dato’ Prof Dr Asma Ismail

Universiti Sains Malaysia

YBhg Prof Dato’ Dr Mohamad Kadim bin Suaidi

YBhg Prof Dato’ Dr Mohamad Kadim bin Suaidi

Universiti Malaysia Sarawak

YBhg Prof Datuk Ir Dr Wahid Bin Omar

YBhg Prof Datuk Ir Dr Wahid Bin Omar

Universiti Teknologi Malaysia

YBhg Prof Dato’ Dr Mohammad Shatar Sabran

YBhg Prof Dato’ Dr Mohammad Shatar Sabran

Universiti Pendidikan Sultan Idris

YBhg Prof Datin Paduka Dr Aini Ideris

YBhg Prof Datin Paduka Dr Aini Ideris

Universiti Putra Malaysia

YBhg Datuk Ir Dr Abdul Rahim Hashim

YBhg Datuk Ir Dr Abdul Rahim Hashim

University of Malaya

YBhg Prof Dato’ Sri Dr Zaleha Kamaruddin

YBhg Prof Dato’ Sri Dr Zaleha Kamaruddin

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia